Translation of unjani in English:

unjani

how is (she/he)?

copular verb

 • 1

  how is (she/he)?
  ‘Kanti lo mfana unjani Vemane?’ So how is this boy, Vemane?
 • 2

  how is (it)?
  ‘Qha mnumzane, mina kangisiboni nesinci isidingo sokuba ubuze ukuthi umsebenzi lona unjani’ No Sir, I do not see the slightest need for you to ask how this work is
 • 3

  how are you?
  ‘Kanti unjani wena Hluphile?’ So how are you, Hluphile?