Translation of umgomo in English

umgomo

Noun (class 3, plural imigomo)

 1. Examples

  • Umgomo wakhe ukungahlebi ngomuntu engekho

   His principle is to not speak about someone in their absence

 2. Examples

  • I-PanSALB ikhiphe isinqumo sokuthi umgomo wolwimi waleyo nkampani uphikisana nomgomo wokusetshenziswa kwezilimi eziningi njengoba kubekiwe kuMthethosisekelo

   PanSALB came to the decision that the language policy of that company violates the multilingual policy as laid down in the Constitution

 3. Examples

  • Nansi imigomo yokusebenzisa isivumelwano sikamenziwa: ...

   Here are the directives for the use of the object concord: ...

Powered by Oxford