Translation of uhlaza in English:

uhlaza

grass

noun (class 11)

 • 1

  grass
  vegetables
  ‘UNdlovu: Thina sizodla uhlaza lolu. Thatha nanku ubhontshisi wakho, Mpala’ Elephant: "We will eat this grass. Take these beans of yours, Impala."
 • 2

  greenness
  blueness
  ‘Laph' uhlaza lwamahlungu || Lugcwel' intokozo ephuphumayo [imigqa emi-2 yenkondlo]’ Here the greenness of the newly burnt veld || Is full of overflowing joy [two lines of poetry]
 • 3

  R10 note(s)
  ‘Amashumi amahlanu amaRandi, uhlaza lodwa!’ Fifty rand, in R10 notes only!