Translation of Qaphela in English

Qaphela

  1. Examples

    • Qaphela: Onke amabizo akulesi sigatshana aphongoza u-o-ebuningini. Kanje: ugogo – ogogo

      Note: All the nouns that are in this small category prefix an "o-" in the plural. Like this: "ugogo" (grandmother) – "ogogo" (grandmothers)

Powered by Oxford