Translation of phecelezi in English

phecelezi

Ideophone

 1. Examples

  • Lesi sifo sibizwa phecelezi nge-osteoporosis

   This disease, in short, is called osteoporosis

  • Ngingathanda ukwazi ukuthi abazali bathini ngomcimbi wokuphetha unyaka wabafundi, phecelezi i-matric dance

   I would like to know what parents say about the end-of-the-year function of the students, also known as the matric dance

Powered by Oxford