Translation of ongcwele in English

ongcwele

 1. Examples

  • Eza lapha wayecabanga nzulu ngendlela umuntu ongcwele okufanele aphathwe ngayo

   Coming here he thought deeply about how a holy person must be treated

  • Bangabhabhathizwa laba abamukela uMoya oNgcwele njengathi na?

   Can they be baptized, those who have received the Holy Spirit, just like us?

Powered by Oxford