Translation of okunye in English

okunye

Adjective

 1. Examples

  • Izangoma okunye ukudla azikudli, ziyakuzila

   Diviners do not eat certain foods; they abstain from them

 2. Examples

  • Okunye okubalulekile yindlela umlobi abhala ngayo

   Something else that is important is the way the writer writes

  • OkukaMagwababa kwaba okunye ngoba yena akadonswanga muntu

   In Magwababa's case it was something else, because he was not dragged by anyone

Powered by Oxford