Translation of okudala in English

okudala

Adjective

 1. Examples

  • Ukuzimisela okudala kukaMokoena ayekukhombisa kuMaGlug-Glug akusabonakali njengoba emaningi amaphutha awenzayo

   The old determination of Mokoena which he had shown with the Team of the Crocks is no longer visible because of the many mistakes that he made

 2. Examples

  • UNondela wayesekhumbule okudala ngempela kusabusa inkosi uNdaba

   Nondela had remembered the really old things from the reign of Chief Ndaba

  • Kukhona omunye umlisa okudala sisebenza naye laphayana

   There is another man over there with whom we worked long ago

Powered by Oxford