Translation of noma … noma … in English:

noma … noma …

whether … or …

  • 1

    whether … or …
    either … or …
    neither … nor …
    ‘Akasazi noma kufanele aphendule yini noma athule nje’ She no longer knows whether she must answer or whether she must simply keep quiet