Translation of njalonjalo in English

njalonjalo

Adverb

 1. Examples

  • Lelo siko alizange libe elikaZulu wonke kepha ikakhulukazi ngelezinhlanga zamaLala njengabaseMbo, abakwaShange, abakwaMajozi njalonjalo

   That custom was never a custom of the entire Zulu nation, but one especially of the Lala tribes, like the Mbo, the Shange, the Majozi, and so on

 2. Examples

  • Bayohlala beyizihlobo njalonjalo

   They will be relatives forever

  • Ngithemba umusa kaNkulunkulu njalonjalo kuze kube phakade naphakade

   I trust the kindness of the Lord for ever and ever into eternity

Powered by Oxford