Translation of ngqo in English

ngqo

Ideophone

 1. Examples

  • Buka ngqo manje ezinhlosweni zakho

   Face your goals directly now

  • Uthe akazi ukuthi kungani bengamtshelanga ngqo, uma kunezinsolo eziqondene naye

   He said he doesn't know why they haven't told him directly, if there are suspicions that concern him

 2. Examples

  • Ngqo-ngqo-ngqo. Vula mnumzane, singamaphoyisa

   Knock-knock-knock. Open up, Sir, we are the police

Powered by Oxford