Translation of nci in English:

nci

ideophone

  • 1

    (of disbelief, of disagreement)
    ‘"Nci, nci, nci …!" kuqhuba uBhekokwakhe ngokusola’ "No, no, no …!" continued Bhekokwakhe in disbelief
  • 2

    (of happiness, of surprise)
    ‘"Nci … nci … nci … nci …" kwash' ungcede ngokukhul' ukuziqhenya’ "Yippee … yippee … yippee … yippee …" said the sparrow proudly