There are 4 main translations of nalo in isiZulu

: nalo1nalo2nalo3nalo4

nalo1

Adverb

 1. Examples

  • UThembi wabuya nalo ibhodlela alithi qithi lapha phambi kukayise

   Thembi returned with the bottle and placed it down in front of her father

 2. Examples

  • Kuphele nenyanga, ligcwele yini pho nalo ibhasi lelo?

   It's the end of the month; is that bus also full?

 3. Examples

  • Uvalo onalo nguwe qobo okumele ulwe nalo

   The fear that you have, only you can struggle with. (Literally: The fear that you are with, only you should fight with it.)

 4. Examples

  • Singenze njani, ngoba phela nalo udaba lokwabiwa kwelifa lakhe lusazothatha isikhathi

   What can we do, because the matter of dividing the inheritance will still take time too?

There are 4 main translations of nalo in isiZulu

: nalo1nalo2nalo3nalo4

nalo2

Adverb

 1. Examples

  • Angivumelani nalo mbhali

   I don't agree with this writer

  • Kukhona okushaya amanzi mayelana nalo mxhaso

   There is something fishy about this sponsor

 2. Examples

  • Nalo mama waze wabeletha sisobabili kuleli gumbi

   This woman eventually also gave birth while we were both in this room

  • Nalo msindo awunqamuki

   Also this noise doesn't stop

There are 4 main translations of nalo in isiZulu

: nalo1nalo2nalo3nalo4

nalo3

Conjunction

 1. Examples

  • Nalo nkosikazi owayesebenza lapha ekhaya, uNjiqa, wayezithutha mihla lena izindaba ngalabo bantu

   And this lady, Njiqa, who was working here at home, told stories about the people (in) those days

  • Ukhona umcabango ongifikelayo ngothisha uZungu nalo mhogwane awuhambisa emgwaqweni

   There is a thought that came to me about teacher Zungu and the little mongrel that he took for a walk in the street

There are 4 main translations of nalo in isiZulu

: nalo1nalo2nalo3nalo4

nalo4

Conjunction

 1. Examples

  • Waqonda ehlathini wafika wafihla imvunulo yakhe nalo ibhantshi leli

   He went to the bush and hid his festive clothing and his jacket

Powered by Oxford