Translation of kwayo in English

kwayo

Pronoun

 1. Examples

  • Kuzokuhlolwa khona imijovo lena emisha ukusebenza kwayo ezilwaneni ezehlukeneyo

   These new injections, their effect will be tested on different animals

 2. Examples

  • U-Blatter uthe uzokwenza isiphakamiso sokuthi kube khona izinguquko ezithize kweminye imithetho yebhola, phakathi kwayo okukhona nowe-offside

   Blatter said he will propose that there must be certain changes in some of the soccer rules, one of them being the offside rule

 3. Examples

  • Yakubika ukwahluleka kwayo impi kuShaka

   The regiment reported its failure to Shaka

 4. Examples

  • Lathi izwi, "Uyayazi le ncwadi ukuthi ncwadini?" "Yebo ngiyayazi." "Beka isandla sakho sokunene phezu kwayo."

   Then the voice said: "Do you know this book, what kind of book it is?" "Yes, I know it." "Place your right hand on top of it."

Powered by Oxford