Translation of ezibuhlungu in English

ezibuhlungu

 1. Examples

  • Le miphakathi idle uncibijane ngaphansi kwezimo ezibuhlungu njengoba zonke lezi zigameko zenzeke ngesikhathi samaholidi

   These communities spent New Year's day under painful circumstances because all these incidents happened during the time of the holidays

  • Sizwe izindaba ezibuhlungu ukuthi indodakazi yakhe uShantha udukile

   We heard the sad news that her daughter Shantha is missing

Powered by Oxford