Translation of -phatha in English

-phatha

Verb

 1. Examples

  • Yimina engiphatha izihluthulelo namabhuku ezimali

   It is I who handle the keys and the cheque books

 2. Examples

  • Bangiphatha kahle ngesikhathi ngibavakashele

   They treated me well when I visited them

 3. Examples

  • Nangu umuntu ophatha lesi sikwata

   Here is the person who is in charge of this labour gang

 4. Examples

  • Kodwa kakukho ncwadi yesiZulu ephethe inkambo kaShaka

   There is no isiZulu book that contains the customs of Shaka

 5. Examples

  • Ushukela uphatha abadala nabancane

   Sugar affects both young and old

Powered by Oxford