Translation of -landela in English:

-landela

follow

verb

  • 1

    follow
    ‘Lokhu kulandela inkulumo ayenze ephephandabeni langeSonto lapho ecashunwe khona ethi: ...’ This follows the statement he made in the Sunday paper, where he was quoted as saying: ...
    ‘Bhala imisindo yesiZulu elandelayo ngakwefonetiki (a) bh (b) ny (c) dl ...’ Write the following isiZulu sounds phonetically: (a) bh (b) ny (c) dl ...