Translation of -kade in English

-kade

Verb

 1. Examples

  • Ake kuyekwe ukulokhu kusetshenziswa abadlali abadala akade babedlala

   They must stop always using old players who have been playing for a long time

 2. Examples

  • Phezu kwalokho iningi labadlali akade bedlala kulesi sikwata ngabadlali akade bengaqali ukudlala ndawonye

   Apart from that, the majority of players who have been playing in this squad are those who have not yet played together

 3. Examples

  • Nginele ngaqeda ukudla nokugeza lezo zitsha akade bedlela kuzona ngase ngiphuma

   As soon as I had finished eating and washed the dishes they had just been eating from, I went out

Powered by Oxford