Translation of you in isiZulu

you

Pronoun

 1. Examples

  • After a while you start reading with greater care and you realize the author's true meaning

   Emuva kwesikhashana uqala ukufunda ngokucophelela okukhulu bese ubona okuqondwe umbhali

 2. Examples

  • I wish you pleasant dreams

   Ngikufisela amnandi amaphupho

 3. Examples

  • You are talking like a fool

   Wena ukhulumisa okwesilima

 4. Examples

  • You were still asleep

   Nisalele

 5. Examples

  • We wish you a happy Christmas and a happy New Year

   Sinifisela uKhisimusi omuhle nonyaka omusha omuhle

 6. Examples

  • You children mustn't make so much noise!

   Nina zingane ningabangi umsindo ongaka!

Powered by Oxford