Verb

  1. Examples

    • He still wonders how he got that right

      Usamangala namanje ukuthi uphumelele kanjani ukuthola lokhu ngokuyikho

Powered by Oxford