Verb

 1. Examples

  • On top of the mountain we found several weirdly shaped rocks weathered by wind and rain

   Esiqongweni sentaba sithole amadwala amaningi anomumo ongejwayelekile asedlekile umoya nemvula

 2. Examples

  • Our country has weathered the economic crisis quite well

   Izwe lethu liye lamela isimo somnotho esintengantengayo kahle kakhulu

Powered by Oxford