Noun

  1. Examples

    • You should pay your mother more visits – she's getting old, you know

      Kufanele uvakashele umama wakho izikhathi eziningana – useyaguga, uyazi

Powered by Oxford