Noun (plural uses)

 1. Examples

  • A new public transport system is being put in use

   Uhlelo lokuthutha umphakathi olusha luzosebenza

 2. Examples

  • We have a duty to warn our children that the use of drugs is both dangerous and illegal

   Sinomsebenzi wokwexwayisa izingane zethu ukuthi ukusebenzisa izidakwamizwa kuyingozi futhi akukho omthethweni

Powered by Oxford