Translation of upset in isiZulu

upset

Verb

 1. Examples

  • The sad news upset everyone

   Izindaba ezimbi ziphathe kabi wonke umuntu

 2. Examples

  • The rain upset our plans

   Imvula yone izinhlelo zethu

 3. Examples

  • He spilled cooldrink all over the table when he accidentally upset his glass

   Uchithe isiphuzo sakhe esibandayo yonke indawo etafuleni ngesikhathi ewisa ngengozi ingilazi yakhe

Adjective

 1. Examples

  • You look gloomy – are you upset about something?

   Ubukeka uhwaqabele – ngabe kukhona okukucasulile?

 2. Examples

  • After all that rich food I have an upset stomach

   Emuva kwakho konke ukudla okunoshukela engikudlile sengixhashazelelwa yisisu

Noun

 1. Examples

  • The lowly team caused an upset when it unexpectedly beat the top team

   Iqembu elinganakekile lenze umonakalo ngesikhathi lishaya iqembu eliphambili kungalindelekile

Powered by Oxford