Translation of up in isiZulu

up

adverb

 • 1

  ‘The curtain went up and the show began’ Ikhethini lenyukile kwase kuqala umdlalo
  ‘Turn the volume up, I love this song’ Yenyusa ivolumu, ngiyalithanda leli culo

preposition

 • 1

  phezulu
  ‘Our friends stay just up the road’ Umngane wethu uhlala phezulu nomgwaqo

adjective

 • 1

  -phelile
  ‘Time's up: stop writing!’ Sesiphelile isikhathi: yekani ukubhala!