Preposition

 1. Examples

  • Our friends stay just up the road

   Umngane wethu uhlala phezulu nomgwaqo

Adjective

 1. Examples

  • Time's up: stop writing!

   Sesiphelile isikhathi: yekani ukubhala!

Powered by Oxford