Translation of underline in isiZulu

underline

Verb

 1. Examples

  • Before you make a summary, underline the main ideas in the article

   Ngaphambi kokuthi wenze isifinqo, dwebela imisho enemiqondo ebalulekile endatshaneni

 2. Examples

  • The deaths underline the danger the disease poses to both health workers and the general public

   Ukufa kugcizelela ingozi edalwa isifo kubasebenzi bezempilo nasemphakathini jikelele

Powered by Oxford