Noun

  1. Examples

    • Our granny always brings us treats when she comes to visit

      Njalo ugogo wethu usiphathela izinto zokusithokozisa uma esivakashele

Powered by Oxford