Verb

 1. Examples

  • Tick the appropriate boxes when you fill in the questionnaire

   Yenza uqhwi emabhokisini afanele uma ugcwalisa iphepha lemibuzo

 2. Examples

  • Your clock ticks very loudly and I can't sleep

   Iwashi lakho lincenceza kakhulu ngakho angikwazi ukulala

Powered by Oxford