Translation of teach in isiZulu

teach

-fundisa

verbteaches, teaching, taught

  • 1

    -fundisa
    ‘There is a new teacher at our school to teach us maths’ Kunothisha omusha esikoleni sethu osifundisa izibalo.
    ‘My friend Julian taught me how to drive a car’ Umngane wami u-Julian wangifundisa ukushayela imoto.
    ‘The courses that Professor Branch taught were not only full of knowledge and insight, but also of humour’ Izifundo ezifundiswe uSolwazi u-Branch bezingagcwele nje kuphela ulwazi nokubona okungale, kodwa bezihlekisa futhi.