Translation of teach in isiZulu

teach

-fundisa

verbtaught, teaches, teaching

  • 1

    -fundisa
    ‘There is a new teacher at our school to teach us maths’ Kunothisha omusha esikoleni sethu osifundisa izibalo
    ‘My friend Julian taught me how to drive a car’ Umngane wami u-Julian wangifundisa ukushayela imoto
    ‘The courses that Professor Branch taught were not only full of knowledge and insight, but also of humour’ Izifundo ezifundiswe uSolwazi u-Branch bezingagcwele nje kuphela ulwazi nokubona okungale, kodwa bezihlekisa futhi