Translation of teach in isiZulu

teach

Verb

 1. Examples

  • There is a new teacher at our school to teach us maths

   Kunothisha omusha esikoleni sethu osifundisa izibalo

  • My friend Julian taught me how to drive a car

   Umngane wami u-Julian wangifundisa ukushayela imoto

  • The courses that Professor Branch taught were not only full of knowledge and insight, but also of humour

   Izifundo ezifundiswe uSolwazi u-Branch bezingagcwele nje kuphela ulwazi nokubona okungale, kodwa bezihlekisa futhi

Powered by Oxford