Noun

 1. Examples

  • We went to a talk on starting a vegetable garden

   Siye saya enkulumweni yokuqala ingadi yezilimo nemifino

 2. Examples

  • Peace talks between Israel and the Palestinians have collapsed

   Izingxoxo zokuthula phakathi kwe-Israyeli namaPhalestina azisaqhubeki zafadalala

Powered by Oxford