Noun (plural superiors)

  1. Examples

    • Do you think our superior will allow me to leave early today?

      Ucabanga ukuthi umphathi wethu uzongivumela ukuthi ngisheshe ngihambe namhlanje?

Powered by Oxford