Verb

  1. Examples

    • I don't think I've done well in the test because some of the questions totally stumped me

      Angiboni ukuthi ngenze kahle esivivinyweni ngoba eminye imibuzo ivele yangidida kakhulu

Powered by Oxford