Noun

  1. Examples

    • Many people gave their lives in the struggle against apartheid

      Abantu abaningi balahlekelwa izimpilo zabo emshikashikeni wokuthi kuphele ubandlululo

Powered by Oxford