Noun (plural stings)

  1. Examples

    • An ordinary bee sting can be dangerous if you're allergic to it

      Ukutinyela kwenyosi okwejwayelekile kungaba yingozi uma umzimba wakho ungezwani nakho

Powered by Oxford