Verb

  1. Examples

    • Mrs Vice, our English teacher, staged a Shakespeare play at our school every year

      UNkk. Vice, uthisha wethu wesiNgisi, wenza umdlalo ka-Shakespeare esikoleni sethu njalo ngonyaka

Powered by Oxford