Translation of so in isiZulu

so

Adverb

 1. Examples

  • The lecturer talked so fast that none of the students could keep up

   Uthisha wayekhuluma esheshisa kangoba akekho noyedwa umfundi owayemuzwa

 2. Examples

  • It isn't so cold as it looks

   Akubandi kangako njengoba kuzwakala

 3. Examples

  • My friend is going to the wedding and so am I

   Umngane wami uya emshadweni ngokunjalo nami

Conjunction

 1. Examples

  • My shoulder was still aching after a week so I went to see my physiotherapist

   Ihlombe lami lalisesebuhlungu emva kwesonto ngakho ngihambe ngayobona ifiziyo yami

 2. Examples

  • The organizers had to find a bigger venue so that everyone who wanted to attend could be seated

   Abahleli bekufanele bathole indawo enkudlwana ukuze wonke umuntu obefuna ukuya khona akwazi ukuhlala phansi

Powered by Oxford