Verb

 1. Examples

  • If you burn coal in your hearth, use anthracite – it doesn't smoke so much

   Uma ubasa amalahle eziko lakho, sebenzisa i-anthracite – ayishunqi kakhulu

 2. Examples

  • You shouldn't smoke so much – you know it's bad for your health

   Akufanele ubheme kangaka – uyazi akuyilungele impilo yakho

 3. Examples

  • The bee-keeper smokes the hive to subdue the bees before he takes out some honeycombs

   Umgcinizinyosi ufutha indlu yezinyosi ukuthoba izinyosi ngaphambi kokuthi athathe ikhekheba lezinyosi

Powered by Oxford