Translation of slang in isiZulu

slang

isidolobha

noun

Linguistics

  • 1

    isidolobha
    ‘Words and expressions from slang can eventually become part of mainstream informal speech’ Amagama nezisho ezivela olimini lwesidolobha agcina eseyingxenye yolimi olukhulunywayo olunganqunyelwe-mthetho.
    • words or phrases that are used very informally and are often restricted to a particular social group
    • amagama noma amabinzana anganqunyelwe uhlelo lolimi futhi asetshenziswa iqembu elithile