Noun (plural sighs)

  1. Examples

    • We gave a sigh of relief when we heard the bank had approved our loan application

      Kuye kwehla umbubulo wokukhululeka kithi ngesikhathi sizwa ukuthi ibhange lisivumile isicelo sethu semalimboleko

Powered by Oxford