Verb

  1. Examples

    • You need to plant those seedlings in a spot that shelters them from the wind and sun

      Kufanele utshale lezo zithombo endaweni ezivikela emoyeni kanye naselangeni

Powered by Oxford