Translation of sense in isiZulu

sense

Noun

 1. science

  Examples

  • Often playing music at high volume in your car will affect your sense of hearing

   Ukudlala umculo njalo emotweni yakho uwuvulele kakhulu kuyothikameza inzwa yakho yokuzwa

  any one of the ways we use to know about things around us: hearing, seeing, smelling, tasting and touching

 2. Examples

  • The question doesn't make sense

   Umbuzo awuzwakali

  • He had the good sense to start his preparations early

   Ubenomqondo ohluzekile ngokuqala amalungiselelo kusenesikhathi

 3. Examples

  • The word in the poem has more than one sense

   Igama elisenkondlweni linencazelo engaphezu kweyodwa

Verb

 1. Examples

  • They could sense that what they were talking about was making her uncomfortable

   Bakwazi ukubona ukuthi lokho ebebekhuluma ngakho bekumenza angakhululeki

Powered by Oxford