Noun (plural screams)

  1. Examples

    • Lisa let out a scream of joy when she discovered she had passed with distinction

      U-Lisa waklabalasa ngenjabulo ngesikhathi ethola ukuthi uphase ngamalengiso

Powered by Oxford