Translation of sacrifice in isiZulu

sacrifice

Noun

 1. Examples

  • To test his obedience God asked Abraham to make a sacrifice of his son Isaac

   Ukuhlola ukulalela kwakhe uNkulunkulu wacela u-Abraham ukuba enze umhlabelo ngendodana yakhe u-Isaya

 2. Examples

  • Parents make many sacrifices to provide their children with a good education

   Abazali badela izinto eziningi ukunikeza izingane zabo imfundo engcono

Verb

 1. Examples

  • The book Leviticus contains the rituals the Israelites had to follow when sacrificing to the Lord

   Incwadi uLevitikusi inezinkambiso abakwa-Israeli okwakufanele bazilandele uma benikela kuNkulunkulu

 2. Examples

  • Your employer may expect hard work from you but not that you sacrifice your private life

   Umqashi wakho angalindela ukuthi usebenze ngokuzikhandla kodwa hhayi ukuthi udele impilo yakho yangasese

Powered by Oxford