Noun

 1. Examples

  • Get a roll of material for the curtains

   Thola umqulu wendwangu yamakhethini

 2. Examples

  • To make a hot dog you need a buttered roll, a piece of fried sausage, fried onion rings, and tomato sauce or mustard

   Ukwenza i-hot dog, udinga isinkwana esisongene esigcotshwe ibhotela, isoseji eligazingiwe, izindilinga zo-anyanisi ezigazingiwe, usoso katamatisi noma imastadi

Powered by Oxford