Verb

  1. Examples

    • The firefighter risked his life to save the children from the burning shack

      Umcimimlilo wabeka impilo yakhe engozini ukuhlenga izingane emjondolweni owawusha

Powered by Oxford