Adverb

 1. Examples

  • Have I got your name right?

   Ngabe ngilibhale kahle igama lakho?

 2. Examples

  • Turn right at the stop street, not left

   Jikela kwesokudla emgwaqeni onophawu lokuma, hhayi kwesokunxele

Noun

 1. Examples

  • Our house is the third one on the right

   Indlu yethu ingeyesithathu ngakwesobunene

 2. Examples

  • The psychopath doesn't understand the difference between right and wrong

   Umuntu ogula ngengqondo akaqondi umehluko phakathi kokulungile nokungalungile

There are 3 main translations of right in isiZulu

: right1right2Right3

right2

Noun

 1. Life Orientation

  Examples

  • We all have rights, such as the right to clean drinking water

   Sinamalungelo sonke, njengamalungelo okuphuza amanzi ahlanzekile

  something that we should have or we are allowed to do

Powered by Oxford