Noun

  1. Examples

    • The chauvinist showed women no respect

      Indoda ekholwa ukuthi amadoda agcono ayikhombisanga nhlonipho kwabesimame

Powered by Oxford