Verb

  1. Examples

    • I'm going back to work tomorrow and I don't relish the tedious commuting

      Ngiphindela emsebenzini kusasa kanti-ke angiluthandi uhambo olunesidina

Powered by Oxford