Noun

  1. Examples

    • Ten prime ministers have served Queen Elizabeth II during her reign, including Winston Churchill and Margaret Thatcher

      Ondunankulu abayishumi abasebenzela iNdlovukazi u-Elizabeth II ngesikhathi sokubusa kwakhe, kuhlanganisa no-Winston Churchill kanye no-Margaret Thatcher

Powered by Oxford