Verb

 1. Examples

  • The gale-force wind raged through the tall trees

   Umoya onamandla wadlanga phakathi kwezihlahla ezinde

  • The controversy raged in the newspapers for weeks

   Ukuphikisana kwadlanga amasonto emaphephandabeni

Powered by Oxford